Program Rodzina 500+: zmiany od 1 lipca 2019 r. Nie przegap terminu złożenia wniosków

Program Rodzina 500+: zmiany od 1 lipca 2019 r. Nie przegap terminu złożenia wniosków
Program Rodzina 500+: zmiany od 1 lipca 2019 r. Nie przegap terminu złożenia wniosków, Fot. Miasto Grybów

Program „Rodzina 500+” zakłada, że na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez kryterium dochodowego, będzie wypłacane świadczenie miesięczne w wysokości 500 zł. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. na nowych zasadach, na podstawie wniosku rodzica. 

 

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego mogą być składane od 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem sieci internetowej, tj. portalu Emp@tia, kanałów bankowości elektronicznej lub portalu PUE ZUS. 

 

Wniosek o przyznanie świadczenia „Rodzina 500+” może być złożony w formie papierowej. Nabór wniosków w tradycyjnej, papierowej wersji rozpocznie się w skali kraju od 1 sierpnia 2019 r. Wniosek w wersji papierowej można złożyć w urzędzie gminy lub miasta osobiście lub wysłać go pocztą. 

 

Po wprowadzeniu zmian rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma informację o jego przyznaniu na adres email lub będzie mógł odebrać taką informację osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie w żaden sposób wpływało na wypłatę świadczenia. Przed nowelizacją każde postępowanie kończyło się wydaniem decyzji administracyjnej. 

 

Po nowelizacji decyzja administracyjna będzie wydawana tylko w trzech przypadkach:
- odmowy przyznania świadczenia
- uchylenia prawa do świadczenia wychowawczego
- zmiany prawa do świadczenia wychowawczego


Decyzja administracyjna będzie wydawana także w przypadku rozstrzygnięcia o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń. W tych przypadkach adresat decyzji musi mieć możliwość wniesienia odwołania. 


Wysokość świadczenia wychowawczego co do zasady wynosi 500 zł, niemniej w przypadku gdy rodzice dziecka rozwiedli się i wykonują opiekę naprzemienną nad dzieckiem, każdy z rodziców może wnioskować o przyznanie 250 zł tytułem świadczenia wychowawczego, czyli połowy nominalnej miesięcznej wysokość świadczenia. 

 

W przypadku rodzin wielodzietnych, w których na drugie i kolejne dziecko świadczenie zostało już przyznane, należy złożyć wniosek obejmujący wszystkie dzieci znajdujące się pod opieką, aby nie powielać wniosków. W rezultacie, na pierwsze dziecko świadczenie wychowawcze będzie wypłacane od lipca 2019 r., a co do świadczeń w odniesieniu do pozostałych dzieci, we wrześniu nie będzie potrzeby składania wniosku ponownie. 

 

Źródło i Fot. Miasto Grybów