Projekt społeczny „Dodaj lat do życia i życia do lat” Nasz Senior – Szczęśliwy Senior rusza w gminie Chełmiec

Projekt społeczny „Dodaj lat do życia i życia do lat” Nasz Senior – Szczęśliwy Senior rusza w gminie Chełmiec
Projekt społeczny „Dodaj lat do życia i życia do lat” Nasz Senior – Szczęśliwy Senior rusza w gminie Chełmiec, Fot. ilustracyjna

Już w marcu 2019 r. w gminie Chełmiec zostanie uruchomionych 15 placówek aktywizujących seniorów, wspierających ich rozwój i samodzielność życiową. Projekt jest koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu. 

 

Koordynator projektu będzie nadzorował i wspierał działalność placówek oraz prowadził dokumentację księgową i merytoryczną. W styczniu i w lutym 2019 r. będzie prowadzona rekrutacja uczestników projektu. 

 

W projekcie mogą wziąć udział seniorzy i osoby koordynujące pracę w poszczególnych placówkach. Zostaną też ustalone miejsca, w których będą funkcjonować placówki. Każda z nich będzie czynna przez kilka godzin raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Proces aktywizacji osób starszych będzie polegał głównie na poszerzeniu ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, integracji z lokalną społecznością i podtrzymywaniu więzi społecznych. 

 

Zajęcia prowadzone w punktach aktywizacji seniorów będą rozwijały działalność artystyczną, turystyczną i integracyjną. Placówki będą organizowały warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, literackie, a także kulinarne. Planowane są również zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne i spotkania integracyjno – informacyjne. 

 

Ważnym elementem projektu będzie akcja „seniorzy pomagają seniorom”. Uczestnicy tej akcji będą pomagali potrzebującym przy zakupach, wizycie lekarskiej i w innych codziennych sytuacjach, a jednocześnie będą spędzały aktywnie czas z osobami w podeszłym wieku. W świetle aktualnej wiedzy, to właśnie osoby w wieku powyżej 60 – tego roku życia mogą być najlepszym wsparciem dla osób w podeszłym wieku, jako osoby cierpliwe i rozumiejące bolączki seniorów. 

 

Działalność placówek aktywizujących seniorów pozwoli na pobudzenie zaradności i usamodzielnienie seniorów, nauczy współżycia w grupie i środowisku, utrzyma wiarę w sens życia oraz pozwoli seniorom na utrzymanie sprawności fizycznej i dobrego zdrowia na dłużej. Jednocześnie, seniorzy otrzymają możliwość rozwijania różnych zainteresowań i budowania nowych znajomości oraz twórczego działania. 

 

Projekt jest realizowany ze wsparciem środków finansowych z funduszu UE w wysokości 89.846 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 112.307,50 zł.