Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niegospodarności w MOK

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niegospodarności w MOK
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niegospodarności w MOK

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków ciążących na osobach obowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do 21 października 2019 roku.

 

Niegospodarność miała przejawiać się poprzez nieprawidłowy nadzór nad organizacją, właściwą ewidencją i dystrybucją biletów wstępu na imprezę cykliczną pn. "Jesienny Festiwal Teatralny" oraz poprzez umożliwienie osobom działającym w imieniu Stowarzyszenia Animatorów Kultury pobierania nienależnych opłat z tytułu wynajmu sali widowiskowej położonej w budynku przy ul. Al. Wolności 23 w Nowym Sączu, działając tym samym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wskazane stowarzyszenie, wyrządzając Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Sączu znaczną szkodę majątkową na łączną kwotę 402.107,00 zł, tj. o tzw. przestępstwo niegospodarności.

 

Śledztwo wszczęto na skutek zawiadomienia Urzędu Miasta Nowego Sącza i w oparciu o przeprowadzoną przez Urząd kontrolę finansową MOK w Nowym Sączu. W toku postępowania podjęte zostaną czynności zmierzające do procesowego zweryfikowania wyników kontroli oraz kompleksowego wyjaśnienia okoliczności faktycznych przedmiotowej sprawy - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Leszek Karp.