Promesy na budowę dróg wręczone

Promesy na budowę dróg wręczone
Promesy na budowę dróg wręczone

17 czerwca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego symbolicznych promes na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Małopolsce.

 

Czeki trafiły do 13 powiatów i 38 gmin w województwie małopolskim, w tym m.in do Limanowej (prawie 2,4 mln zł), Gródka nad Dunajcem (ponad 300 tys. zł), Krynicy - Zdroju (500 tys. zł), Muszyny (ponad 608 tys. zł) oraz Chełmca (ponad 2,8 mln zł).

 

Symboliczne czeki przekazał samorządowcom minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

                                                                                                                                   
Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych jest finansowanie budowy, modernizacji i remontów dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

 

Źródło i Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki