Protokoły z rozmów z kandydatami do SN

Protokoły z rozmów z kandydatami do SN

Krajowa Rada Sądownictwa udostępniła na nasz wniosek protokoły z rozmów z osobami kandydującymi do Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, że 30 lipca 2018 r. skierowaliśmy do KRS wniosek o udostępnienie: imion i nazwisk kandydatów do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, skanów dokumentów jakie złożyły osoby kandydujące do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.