Przedsiębiorca odda ZUS-owi ponad 1300 zł miesięcznie

Przedsiębiorca odda ZUS-owi ponad 1300 zł miesięcznie
Przedsiębiorca odda ZUS-owi ponad 1300 zł miesięcznie, Fot. ilustracyjna

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na start dla nowych przedsiębiorców zapłacą na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę 342 zł 32 gr miesięcznie, natomiast osoby, które zdążyły złożyć wniosek o składki preferencyjne na 2 lata, będą płacić składki w łącznej wysokości wynoszącej około 556 zł miesięcznie. 

 

Osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku o preferencyjne składki, albo nie przysługiwał im ten przywilej, będą co miesiąc przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki obliczone od wartości podstawy wymiaru – kwoty odpowiadająca 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Łączna suma należności wyniesie miesięcznie 1316,97 zł, a składają się na nią następujące składki społeczne:
- emerytalna 558,08 zł
- rentowa 228,72 zł
- chorobowa 70,05 zł (dobrowolna dla przedsiębiorców)
- wypadkowa 47,75 zł

 

Ponadto, przedsiębiorca uiszcza na rzecz Funduszu Pracy składkę w wysokości 70,05 oraz składkę na rzecz NFZ (tzw. składkę zdrowotną) w wysokości 342,32 zł. 

 

Dla porównania, przedsiębiorca korzystający z preferencyjnych składek, nie ma obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy, ponieważ przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej w jego przypadku podstawa wymiaru składek wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast kwotą graniczną, której przekroczenie powoduje powstanie obowiązku płacenia tej składki jest minimalne wynagrodzenie. W przypadku przedsiębiorców korzystających ze składek preferencyjnych obowiązek zapłaty składki na Fundusz Pracy zatem w ogóle nie powstaje. 

 

Składka zdrowotna, czyli płacona na rzecz NFZ wynosi natomiast dokładnie tyle samo, ile w przypadku przedsiębiorców, którzy płacą składki społeczne w wysokości podstawy wymiaru.
Natomiast wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, obliczana od wartości 30% minimalnego wynagrodzenia wynosi:
- 131,76 zł w przypadku składki emerytalnej
- 54 zł w przypadku składki rentowej
- 16,54 zł w przypadku składki chorobowej
- 11,27 zł w przypadku składki wypadkowej

 

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców jest ogłaszana przez ZUS na początku każdego roku. Powyższe kwoty obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

Źródło: UM Nowy Sącz