Przedstawiciele zarządów nowosądeckich osiedli zabrali głos

Przedstawiciele zarządów nowosądeckich osiedli zabrali głos
Przedstawiciele zarządów nowosądeckich osiedli zabrali głos, Fot. Miasto Nowy Sącz

Prezydent miasta Nowy Sącz Ludomir Handzel i inni przedstawiciele samorządu miasta spotkali się z przedstawicielami zarządów osiedli Nowego Sącza – a tematów do rozmów nie brakowało. Jak się okazało, istnieje wiele problemów do rozwiązania i sytuacji wymagającej radykalnej zmiany. 

 

Odpowiedzią władz miasta na skargi ze strony przedstawicieli mieszkańców jest zapowiedź utworzenia zakładu gospodarki komunalnej. Do głównych problemów zgłaszanych samorządowi lokalnemu należą istnienie nielegalnych wysypisk śmieci, uszkodzenia urządzeń na placach zabaw i tym podobne. Obecnie tego typu zadania są zlecane zewnętrznym przedsiębiorstwom. Koszty korzystania z usług przedsiębiorców w zakresie utrzymania zieleni, sprzątania miasta czy konserwacji placów zabaw są bardzo wysokie. Zakład gospodarki komunalnej zajmie się realizacją tych zadań niższym kosztem i bardziej efektywnie, a samorząd lokalny będzie miał kontrolę nad jego działaniami. 

 

Tematem spotkania była również modyfikacja przepisów związanych z projektem budżetu obywatelskiego. Od 2019 r. Rada Miasta będzie określać w drodze uchwały wymagania, które powinny być spełnione przez projekt budżetu obywatelskiego. 

 

Władze miasta przygotowały wstępny projekt, a radni ustalą ostateczny kształt uchwały. Mieszkańcy będą mogli zdecydować w bezpośrednim głosowaniu, na co zostanie przeznaczona część wydatków budżetu miasta. Środki finansowe przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego mogą zostać przeznaczone na realizację projektów ogólnomiejskich, projektów grup osiedli lub projektów poszczególnych osiedli. 

 

Ludomir Handzel zapowiedział, że spotka się indywidualnie z przedstawicielami poszczególnych osiedli, aby dowiedzieć się więcej na temat ich problemów oraz proponowanych sposobów ich rozwiązania.

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz