Przedszkola w Nowym Sączu przy "trójce" i "jedynce" już otwarte!

Przedszkola w Nowym Sączu przy "trójce" i "jedynce" już otwarte!
Oficjalna strona miasta Nowy Sącz

W Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu powstały oddziały przedszkolne – w kolorowych, odnowionych salach pojawiły się nie tylko zabawki, ale również sprzęt multimedialny, którego celem jest wspomaganie rozwoju przedszkolaków. 

 

Oprócz zajęć podstawowych rodzice dzieci mogą zapisać je na zajęcia dodatkowe, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Oddziały przedszkolne są otwarte od godz. 6.30 do 16.30. Mogą one uczestniczyć w bezpłatnych zajęć z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej i logopedii. Rodzice przedszkolaków są natomiast zobowiązani jedynie do uiszczania opłat za wyżywienie.

 

W dniu 27 września 2018 r. przedszkole w Szkole Podstawowej nr 3 zostało oficjalnie otwarte. W uroczystości wziął udział zastępca prezydenta miasta Nowy Sącz – Wojciech Piech. W 2019 r. obok przedszkola zostanie utworzony plac zabaw. 

 

Utworzenie nowego przedszkola jest związane z realizacją projektu zatytułowanego "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie miasta Nowy Sącz oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego". W ramach wskazanego wyżej projektu doszło do całkowitej modernizacji pomieszczeń szkolnych i dostosowanie ich do potrzeb przedszkolaków. Miasto Nowy Sącz przeznaczyło na projekt 400.000 zł z budżetu samorządowego, natomiast 2 mln dofinansowania zostało mu przekazane w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej. 

 

Obecnie w Nowym Sączu funkcjonuje 8 publicznych przedszkoli i 24 przedszkola niepubliczne. Otworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 2 zapewniło dodatkowe 100 miejsc dla przedszkolaków.