Przy Prezydencie Miasta rozpoczyna działalność Rada ds. Polityki Senioralnej

Przy Prezydencie Miasta rozpoczyna działalność Rada ds. Polityki Senioralnej
Przy Prezydencie Miasta rozpoczyna działalność Rada ds. Polityki Senioralnej

15 czerwca, w ratuszu, prezydent przedstawił członków Rady ds. Polityki Senioralnej, która będzie funkcjonować w Nowym Sączu.

 

W jej skład weszło 5 osób: Bogumiła Kałużny, Maciej Krajewski, Krzysztof Niewiara, dr Andrzej Przybyszowski i Aleksander Rybski.

 

Chciałem pogratulować pięciu osobom, które weszły w skład tej Rady Senioralnej przy prezydencie i będą mnie wspierać. Dziękuje im za to. Są to osoby, które na firmamencie Nowego Sącza błyszczą swoimi życiorysami, są autorytetami i mają za sobą bardzo bogatą ścieżkę życiową i zawodową. Nie ukrywam, będę czerpać z tego doświadczenia i z tej wiedzy. Cieszę się, że będziemy pracować w tak mocnym składzie – powiedział prezydent.

 

Rada jest organem doradczym, który będzie opiniował działania prezydenta, doradzał mu, oraz inicjował przedsięwzięcia, nie tylko w zaresie kwestii senioralnych. Również w innych aspektach działalności np. edukacji, prawa, medycyny, rekreacji czy sportu.

 

Rada została powołana z zarządzenia prezydenta Ludomira Handzla. Będzie współpracować razem z włodarzem miasta oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów.

 

Kadencja Rady trwa 2 lata, a jej członkowie pełnią swoje funkcje społeczne, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia ani diet.

 

Fot. UMNS