PWSZ przechodzi na zdalną formę kształcenia

PWSZ przechodzi na zdalną formę kształcenia
PWSZ przechodzi na zdalną formę kształcenia

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadzonymi dodatkowymi obostrzeniami, od soboty 17 października zajęcia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w PWSZ będą się odbywały z wykorzystaniem formy zdalnej, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć dostępnym zarówno dla studentów jak i nauczycieli akademickich w elektronicznym systemie obowiązującym w Uczelni.

 

Z kolei zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, które ze względu na swoją specyfikę, nie mogą być realizowane w formie zdalnej, ponieważ wymagają dostępu do infrastruktury Uczelni będą realizowane w późniejszym terminie, określonym przez Dyrektora Instytutu.

 

Źródło: Materiały nadesłane do redakcji