Rada Pożytku Publicznego w nowym składzie

Rada Pożytku Publicznego w nowym składzie
Rada Pożytku Publicznego w nowym składzie, Fot. Maria Olszowska

W dniu 24 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w nowym składzie. 

 

Nowo wybrani członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostali wybrani na 3 - letnią kadencję. Przewodniczącym Rady został Edward Ciągło będący również członkiem Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Urszula Potoniec - Mędoń została wiceprzewodniczącą Rady, natomiast funkcję sekretarza pełni Elżbieta Bobak. 

 

 W skład Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzą również przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Anna Pych (Fundacja "Będzie Dobrze", Urszula Potoniec-Mędoń (Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "PROMYK"), Elżbieta Bobak (Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach) i Adam Waśko (Stowarzyszenie Brydża Sportowego "ALF"). Do Rady Działalności Pożytku Publicznego należą również przedstawiciele Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - Antoni Koszyk i Edward Ciągło. 

 

Podczas spotkania w dniu 24 października 2019 r. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył poszczególnym członkom Rady akty powołania. 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz, Fot. Maria Olszowska