Radni wybrali członków komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego

Radni wybrali członków komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego
Oficjalna strona Powiatu Nowosądeckiego, Zdj. Paweł Szeliga

We środę 12 grudnia podczas sesji Rady powiatu Nowosądeckiego dyskutowano o zimowym utrzymaniu dróg, wyborze członków komisji oraz ustalono wysokość wynagrodzenia starosty.

 

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski poinformował radnych, że projekt budżetu na 2019 r., który będzie poddany pod głosowanie na sesji 28 grudnia, został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Na zimowe utrzymanie dróg zabezpieczono w przyszłorocznym budżecie kwotę 3,5 mln zł. W tym roku w listopadzie wydano na ten cel 330 tys. zł, a od początku grudnia 250 tys. zł.

 

- Na 505 kilometrów dróg powiatowych 480 kilometrów jest objętych zimowym utrzymaniem - dodał starosta Marek Kwiatkowski.

 

To drogi o trzecim i czwartym standardzie, co oznacza, że może na nich zalegać śnieg do dwóch godzin od momentu wystąpienia opadów. Odśnieżaniem tej zimy zajmuje się 17 wykonawców, którzy zostali wyłonieni w przetargach.

 

Starosta poinformował radnych o zakończeniu prac przy stabilizacji osuwiska w Grybowie. Inwestycja kosztowała 4 mln zł.

 

Podczas sesji wyłoniono składy Komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Michał Nowak. Pracami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji będzie kierować Joanna Szewczyk-Kubacka. Na przewodniczącego Komisji Budżetowej wybrano Józefa Świguta, Komisji Edukacji - Andrzeja Gancarza, Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury - Krzysztofa Bodzionego, Komisji Mienia i Infrastruktury - Antoniego Porębę, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Wiktora Obrzuta, Komisji Polityki Społecznej - Ewę Zielińską, Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej - Marcina Bulandę, Komisji Statutowej - Tadeusza Zarembę, Komisji Turystyki i Sportu - Stanisława Sułkowskiego, a Komisji Zdrowia i Uzdrowisk - Wiktora Durlaka. Do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego delegowano Edwarda Ciągło i Ryszarda Poradowskiego.

 

Radni utrzymali na dotychczasowym poziomie wynagrodzenie starosty. Wynosi ono 10.940 zł brutto. Składają się na nie: wynagrodzenie zasadnicze – 5.000 zł, dodatek za wieloletnią pracę – 1.000 zł, dodatek specjalny – 2.840 zł oraz dodatek funkcyjny – 2.100 zł.

 

Podczas dzisiejszej sesji ślubowanie złożył radny Emil Bodziony, który z powodów osobistych 22 listopada nie mógł wziąć udziału w I sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnej kadencji.