Radni z Nawojowej apelują do prezydenta Nowego Sącza w sprawie Wodociągów

Radni z Nawojowej apelują do prezydenta Nowego Sącza w sprawie Wodociągów
Radni z Nawojowej apelują do prezydenta Nowego Sącza w sprawie Wodociągów. Fot Obrady Gminy Nawojowa

Przewodniczący Rady Gminy Nawojowa, przesłał do Prezydenta Ludomira Handzla apel, w którym podpisani radni zarzucają Prezydentowi działania mające na celu zdyskredytowanie spółki oraz próbę skłócenia mieszkańców Nowego Sącza oraz Nawojowej.

 

Poniżej publikujemy treść Apelu.


SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE 

 

Od kilku miesięcy w przestrzeni publicznej pojawiają się Pana wypowiedzi dotyczące spółki Sądeckie Wodociągi, której udziałowcem jest miasto Nowy Sącz, Polski Fundusz Rozwoju oraz gminy: Stary Sącz, Korzenna, Nawojowa, Kamionka Wielka. 

 

Zmierzają one z jednej strony do zdyskredytowania Spółki w oczach” klientów i jej potencjalnych kontrahentów, z drugiej zaś prowadzą do skonfliktowania mieszkańców Nowego Sącza z mieszkańcami naszej gminy.  

 

Ubolewamy, że wprowadzając w błąd Sądeczan, wykorzystuje Pan Spółkę oraz naszą o gminę, by realizować sobie znane cele. 

 

Jako radni Rady Gminy NAWOJOWA jesteśmy w pierwszym rzędzie zainteresowani, by usługi świadczone dla mieszkańców były jak najtańsze. 

 

Równocześnie jednak nie mamy wątpliwości, że warunkiem nieprzerwanych dostaw dobrej jakości wody oraz odbioru ścieków jest równowaga między kosztami i przychodami. 

 

Jawne sprawozdania finansowe Spółki oraz prowadzone w niej kontrole wskazują, że jest ona zarządzana w sposób odpowiedzialny, służący interesom odbiorców, a wysokość taryfy za wodę i ścieki jest zgodna z prawem i adekwatna do kosztów. 

 

Zwracamy się do Pana z apelem o zaprzestanie niezrozumiałych dla nas działań, których skutkiem może być jedynie destabilizacja Spółki, podważenie zaufania do niej, a w konsekwencji zahamowanie rozwoju, który jest jedyną drogą do zmniejszenia kosztów produkcji wody i odbioru ścieków. 

 

Wyrażamy głębokie przekonanie, że w interesie Sądeczan porzuci Pan konfrontacyjną retorykę na rzecz przynoszącej dobre owoce współpracy.

 

Źródło: Gmina Nawojowa