Radny Maciej Rogóż złożył do prezydenta interpelację ws. pożaru na bazie MPK

Radny Maciej Rogóż złożył do prezydenta interpelację ws. pożaru na bazie MPK
Radny Maciej Rogóż złożył do prezydenta interpelację ws. pożaru na bazie MPK

W związku z licznymi pytaniami skierowanymi do Macieja Rogóża - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w sprawie pożaru na bazie MPK, radny zwołał dzisiaj tj. 28 sierpnia posiedzenie ww. komisji. Obrady odbyły się w formie zdalnej.

 

Na posiedzenie komisji Maciej Rogóż zaprosił Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, Komendanta Miejskiego PSP oraz Prezesa MPK w Nowym Sączu.

 

Radny liczył na to, że w ten sposób komisja uzyska informację dotyczącą m.in. przyczyny pożaru oraz aktualnej sytuacji związanej z bezpieczeństwem.  

 

Na posiedzeniu komisji pojawili się Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu Pan Zbigniew Zacher oraz Komendant Miejskiego PSP Pan Waldemar Kuźma. 

 

Mimo zaproszenia nie było najważniejszych osób w tej sprawie tj. Prezydenta Ludomira Handzla oraz Zarządu Spółki MPK.

 

W związku z tym Maciej Rogóż wystosował do włodarza miasta pisemną interpelację odnośnie pożaru na bazie MPK.
 

Treść całej interpelacji razem z wystosowanymi pytaniami, które są kluczowe w tej sprawie poniżej.