Remont rynku w Limanowej trwa. Kiedy zakończenie prac?

Remont rynku w Limanowej trwa. Kiedy zakończenie prac?
Remont rynku w Limanowej trwa. Kiedy zakończenie prac?

Roboty remontowe wokół rynku w Limanowej oraz na odcinku od stacji benzynowej do rynku rozpoczęły się prawie 3 tygodnie temu. Co w tym czasie zostało zrobione?


Do dzisiaj wykonano praktycznie w 100% stabilizację podłoża, kanalizację i podbudowę z kruszywa łamanego. Obecnie układane są krawężniki i podbudowy betonowe pod miejsca postojowe oraz trwa przygotowanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa.

 
Zakres prac to: 

  • Wymiana kanalizacji deszczowej (w tym 37 studni)
  • Remont odwodnienia 
  • Przeniesienie mediów, które przebiegają w konstrukcji drogi
  • Położenie trzech nowych warstw bitumicznych i granitowe krawężniki.  


Prace prowadzone są w godzinach od 7.00 - 17.00 włączając w to soboty. Jeśli wszystko przebiegnie wedle planu, roboty zostaną zakończone w ciągu 2,5 miesiąca. Całkowity inwestycji to 4 mln zł.


Źródło i Fot : GDDKiA