Remont szpitala idzie pełną parą, na co zostanie wydane 8 mln?

Remont szpitala idzie pełną parą, na co zostanie wydane 8 mln?
Remont szpital idzie pełną parą, na co zostanie wydane 8 mln?

Przeszło miesiąc temu rozpoczął się generalny remont oddziału Ginekologiczno – Położniczego sądeckiego szpitala.

 

To kolejny z etapów Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

W obiekcie powstaną dwa nowe Oddziały tj. Oddział Rehabilitacji oraz Oddział Geriatryczny. Oddział Rehabilitacji będzie znajdował się na pierwszym piętrze budynku, Oddział Geriatryczny na drugim.  

 

Wszystkie pomieszczenia zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.03.2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

 

Do zmodernizowanego budynku będą również przeniesione takie oddziały jak Oddział Psychiatryczny – parter oraz Oddział Pulmonologii – 3 piętro.

 

Zakres prac wykonawcy obejmuje w szczególności roboty budowlano – remontowe, wymianę instalacji wod – kan, wymianę instalacji gazów medycznych, wykonanie i wymianę instalacji elektrycznej, malowanie ścian i stropów, ułożenie nowych posadzek.

 

Ponadto budynek będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Całkowita wartość prac budowlanych to kwota pond 8 mln złotych. Prace remontowe maja zakończyć się 15 września br.
 

 remont oddziału Ginekologiczno – Położniczego sądeckiego szpitala.  remont oddziału Ginekologiczno – Położniczego sądeckiego szpitala.  remont oddziału Ginekologiczno – Położniczego sądeckiego szpitala.  remont oddziału Ginekologiczno – Położniczego sądeckiego szpitala.  remont oddziału Ginekologiczno – Położniczego sądeckiego szpitala.  remont oddziału Ginekologiczno – Położniczego sądeckiego szpitala.

Źródło i fot: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego