RIO - W postanowieniach uchwały o przywróceniu dopłat do wody i ścieków nie ma uchybień

RIO - W postanowieniach uchwały o przywróceniu dopłat do wody i ścieków nie ma uchybień
RIO - W postanowieniach uchwały o przywróceniu dopłat do wody i ścieków nie ma uchybień

Podczas XXIX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza, radni podjęli uchwałę o przywróceniu dopłat do wody i ścieków dla sądeczan.

 

Za, głosowało 12 radnych Klubu PiS - Wybieram Nowy Sącz. Prezydent Ludomir Handzel zaskarżył uchwałę do RIO, bo jak wskazuje nie zawiera ona źródeł finansowania tych dopłat. 

 

O decyzji RIO poinformowała na swoim profilu facebookowym Przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk:


Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Wojewoda Małopolski nie przychylili się do zarzutów Prezydenta Miasta Ludomira Handzla o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2020 r. ustanawiającej dopłaty do wody dla mieszkańców Nowego Sącza. Oznacza to, że od 1 maja 2020 r. mieszkańcy Nowego Sącza będą płacić niższe rachunki za wodę, a w budżecie statystycznej sądeckiej rodziny pozostanie średnio ok. 1000 zł! Jeszcze raz dziękuję wszystkim radnym klubu PiS - Wybieram Nowy Sącz za podjęcie tej ważnej uchwały. 

 

W odpowiedzi skierowanej do prezydenta z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie czytamy m.in., że „Przedmiotowa uchwała została poddana analizie przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 13 maja 2020 roku. Kolegium RIO nie dopatrzyło się w postanowieniach uchwały uchybień mogących skutkować jej nieważnością(…). Kolegium nie podziela również pańskiego zarzutu braku wskazania w uchwale źródeł finansowania wynikających z uchwały zobowiązań(…). Jednocześnie z bilansu wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za rok 2019, sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynika, że miasto Nowy Sącz posiadało kwotę 35831192,60 zł wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

 

Cała treść pisma poniżej.

dopłaty do wody i ścieków Nowy Sączdopłaty do wody i ścieków Nowy Sączdopłaty do wody i ścieków Nowy Sącz

Fot. Facebook Iwona Mularczyk