Rolnicy otrzymają wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2019 r.

Rolnicy otrzymają wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2019 r.
Rolnicy otrzymają wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2019 r. , Fot. ilustracyjna

Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stosowanego do produkcji rolnej jest korzystna dla rolników. 

 

Limit zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wzrósł do 100 litrów na 1 ha uprawianej powierzchni gospodarstwa rolnego. Przed nowelizacją limit wynosił 86 litrów na 1 ha. Korzystnie wypadają również dopłaty do paliwa rolniczego. Obecnie stawka zwrotu akcyzy za 1 litr oleju napędowego wynosi 1 zł, zatem na jednym hektarze użytków rolnych (biorąc pod uwagę limit 100 litrów) może zaoszczędzić nawet 100 zł. 

 

Ustawodawca wprowadził również preferencje dla producentów rolnych, którzy zajmują się chowem lub hodowlą bydła. Oprócz powyższej dopłaty otrzymają także dodatkowe dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Limit zwrotu podatku akcyzowego za olej napędowy będzie wyliczany jako: stawka zwrotu akcyzy za olej napędowy x 30 x średnia ilość bydła hodowana przez rolnika w roku poprzednim. Liczba bydła będzie podawana w tzw. dużych jednostkach przeliczeniowych. 

 

Żeby skorzystać z tej możliwości producent bydła musi podać średnią roczną liczbę bydła posiadaną w 2018 r. składając wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Do wniosku należy załączyć w obu przypadkach faktury za zakup paliwa (lub ich kopie). Producenci bydła powinni dodatkowo załączyć zaświadczenie potwierdzające średnią roczną liczbę bydła – dokument jest wydawany przez oddziały ARiMR. 

 

Wniosek o zwrot za paliwo należy złożyć do organu wykonawczego gminy – wójta gminy, burmistrza bądź prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Wniosek należy zgłosić w terminie od 1.02 – do 28.02.2019 r. w przypadku faktur za okres od 1.08.2018 – 31.01.2019 r. Wnioskodawcy otrzymają zwrot podatku w kwietniu 2019 r. 

 

Drugi nabór wniosków został zaplanowany na okres od 1.08.2019 do 2.09.2019 r. i odnosi się do faktur za zakup oleju napędowego w okresie od 1.02.2019 do 31.07.2019 r. Transakcje zwrotu podatku akcyzowego będą realizowane w październiku 2019 r.