Rozmowy o zmianach w strukturze nowosądeckich szkół

Rozmowy o zmianach w strukturze nowosądeckich szkół
Rozmowy o zmianach w strukturze nowosądeckich szkół, Fot. Miasto Nowy Sącz

Dzisiaj w sądeckim ratuszu odbył się brefing prasowy, w trakcie którego zastępca prezydenta Nowego Sącza Magdalena Majka oraz dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska przedstawiły propozycję zmian w strukturze organizacyjnej nowosądeckich szkół.

 

W ostatnich dniach do Biura Rady Miasta Nowego Sącza przekazane zostały projekty uchwał intencyjnych, związane z wprowadzeniem zmian, jeśli chodzi o proponowaną likwidację Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza przy ul. Długosza 2, rozwiązania Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Nadbrzeżnej 77 (i wchodzącego w jego skład Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej), likwidację Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Lenartowicza 4, połączenia Miejskiego Przedszkola nr 3 z Miejskim Przedszkolem nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespół Przedszkoli nr 2 w Nowym Sączu, a także przeniesienie siedziby Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków.

 

Na temat zmian będzie musiała wypowiedzieć się Rada Miasta Nowego Sącza oraz Kuratorium Oświaty. Następnie rozpocznie się informowanie rodziców oraz związków zawodowych.

 

Nad sprawą zmiany sposobu funkcjonowania nowosądeckich placówek oświatowych pochylą się radni Rady Miasta Nowego Sącza. Obrady rozpoczną się w najbliższy wtorek, 29 stycznia, o godz. 15.00. Jeśli radni nie zagłosują za proponowanymi zmianami, status quo w nowosądeckich jednostkach oświatowych, zostanie utrzymany.