Rozpoczęła się przebudowa fragmentu drogi powiatowej Limanowa – Szyk – Mstów w miejscowości Szyk

Rozpoczęła się przebudowa fragmentu drogi powiatowej Limanowa – Szyk – Mstów w miejscowości Szyk
Rozpoczęła się przebudowa fragmentu drogi powiatowej Limanowa – Szyk – Mstów w miejscowości Szyk

W ramach zadania zmodernizowany zostanie odcinek o długości 107 m. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. poszerzenie, przebudowę i rozbudowę przepustu sklepionego łukowego.


Dzięki inwestycji zostanie zlikwidowane niebezpieczne lokalne zwężenie na łuku drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w kierunku „Zimnej Wody”, co poprawi warunki korzystania z obiektu oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi.

 

Wartość zadania to ponad 560 tys. zł, z czego 50% stanowią środki własne Powiatu Limanowskiego, pozostały udział stanowią środki zewnętrzne budżetu państwa pozyskane przez Zarząd Powiatu.

 

Wykonawcą zadania jest firma PBM Sułkowscy Sp. j. z Limanowej. Planowany termin zakończenia prac, to koniec listopada br.

 

Źródło i fot. Powiat Limanowski