Rozpoczynają się kontrole opłacania abonamentu RTV

Rozpoczynają się kontrole opłacania abonamentu RTV
Rozpoczynają się kontrole opłacania abonamentu RTV

Już za chwile na kontrole naszych domów czy mieszkań wyruszą kontrolerzy poczty polskiej, którzy będą weryfikowali czy uiściliśmy (nie małe) opłaty za korzystanie z odbiorników RTV. Jeśli potwierdzą, iż w domu znajdują się nieopłacone odbiorniki, mogą wypisać mandat, a jego kwota może sięgnąć nawet 30-krotność miesięcznej opłaty.

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wskazała, jakie będą obowiązywały stawki abonamentu w 2020 roku. 
 

Tabla Opłat abonamentu RTV 2020

 

Nie każdy musi płacić.

 

Ustawodawca wyznaczył również, osoby które są uprawnione do zwolnienia z tych opłat m.in. 

  • Osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
  • Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.
  • Niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)
  • Niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%
  • Spełniające kryteria dochodowe, określone w  ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018.2220.-j.t.)
  • Bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018.1265.-j.t.)

Pełna listę uprawnionych do zwolnienia osób można zobaczyć TUTAJ

 

Co bardzo ważne zwolnienie nie jest uznawane automatycznie np. poprzez okazanie pracownikowi poczty odpowiednich dokumentów.

 

Aby skorzystać ze zwolnienia zobowiązani jesteśmy do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz napisanie odpowiedniego oświadczenia.