Rozpoczynają się prace na lokalnych liniach kolejowych

Rozpoczynają się prace na lokalnych liniach kolejowych
Rozpoczynają się prace nad ważną linia kolejową Fot.ilu

Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla zadania pn." Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.

 

Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Maszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz - Etap I: prace przygotowawcze. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla kontraktu pn. Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz odcinek D - Limanowa - boczn.szl. Klęczany, w tym Męcina".

Treść zawiadomienia w załączniku poniżej.

zatwierdzenia Projektu robót geologicznych

 

 

Źródło : Informacja gm. Limanowa