Rusza kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Sądecczyzny

Rusza kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Sądecczyzny
Rusza kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Sądecczyzny

Ruszyła kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Sądecczyzny, która potrwa do 29 kwietnia.

 

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Nowosądeckiego pracuje w budynku Spółdzielni Ogrodniczej "Ziemi Sądeckiej" w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 18 – wejście od bramy wjazdowej przy ul. Kościuszki).

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (np. paszport), posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji, a także aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie o kontynuacji nauki.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 2001 roku,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B),
  • kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończyły naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach (m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo),
  • osoby, które ukończyły 18 lat i nie skończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Źródło: SPNS