Sądecczyzna. Dwóch kolejnych ozdrowieńców i żadnych nowych zakażeń

Sądecczyzna. Dwóch kolejnych ozdrowieńców i żadnych nowych zakażeń
Sądecczyzna. Dwóch kolejnych ozdrowieńców i żadnych nowych zakażeń

W Małopolsce pojawili się kolejni ozdrowieńcy, w tym dwoje na terenie powiatu nowosądeckiego.

 

To młoda kobieta i mężczyzna w sile wieku z powiatu nowosądeckiego oraz mężczyzna w sile wieku z powiatu myślenickiego, którzy przebywali w izolacji. W sumie w Małopolsce jest 910 ozdrowieńców.

 

Natomiast ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 15 osób. To 13 kobiet i 2 mężczyzn, w wieku od 18 do 60 lat, z powiatu suskiego (14 osób) i myślenickiego (1 osoba). Aktualnie wszyscy przebywają w izolacji.


Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 1272 osób.

 

Źródło: MUWK