Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi 15 - lecie

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi 15 - lecie
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi 15 - lecie, Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

W dniu 26 września 2019 r. w Sokole odbyła się uroczystość z okazji 15 - lecia działalności Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jubileusz stowarzyszenia został połączony z inauguracją nowego roku akademickiego 2019/2020. 

 

Podczas uroczystości prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel wręczył prezes stowarzyszenia Wiesławie Borczyk nagrodę prezydenta dla wyróżniającej się organizacji samorządowej. Prezydent Nowego Sącza w emocjonalnym przemówieniu wyraził uznanie dla działalności stowarzyszenia. 

Czuję na tej sali bardzo dużą energię i to jest bardzo dobry prognostyk na następne lata (...) Gratuluję tych 15 lat, tych spotkań, pozyskiwanej wiedzy, ale również tego, że można z kimś spotkać się, porozmawiać, wymienić myśli, dowiedzieć się czegoś, zobaczyć inne spojrzenie (...). Szczególnie jestem wzruszony, że część mojego grona profesorskiego jest na tej sali. Niedawno odnalazłem swoją pracę maturalną, pod którą podpisała się pani Anna Listwan, będąca na tej sali. Pani profesor, pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za cztery lata nauki 

Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie nowych słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W okresie 15 - letniej działalności organizowano wykłady, spotkania, wyjazdy integracyjne i realizowano inne inicjatywy, w których łącznie wzięło udział około 5000 słuchaczy. 

 

W czasie uroczystości wręczono listy gratulacyjne dwudziestu czterem słuchaczom, którzy są członkami stowarzyszenia od początku jego istnienia. Przedstawiono również program wykładów i zajęć na rok 2019/2020. 

 

W dniu 27 września 2019 r. w ratuszu miejskim w Nowym Sączu odbędzie się forum nowosądeckich organizacji pozarządowych. W spotkaniu weźmie udział także Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz