Sądeckie Wodociągi chcą obciążyć mieszkańców Nowego Sącza wyższymi opłatami

Sądeckie Wodociągi chcą obciążyć mieszkańców Nowego Sącza wyższymi opłatami
Sądeckie Wodociągi chcą obciążyć mieszkańców Nowego Sącza wyższymi opłatami, Fot. ilustracyjna Pixabay

Sądeckie Wodociągi - jedna z miejskich spółek - w ostatnich latach osiąga stosunkowo wysokie zyski, a jej sytuacja finansowa jest bardzo dobra. Tym bardziej dziwi zatem fakt, że spółka planuje podwyższenie poziomu cen opłat  pobieranych od mieszkańców miasta w roku 2019 r. 

 

Problem został dostrzeżony przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla, który skierował do zarządu spółki Sądeckie Wodociągi pismo z prośbą o udzielenie wyjaśnień, w tym podania podstawy prawnej i okoliczności faktycznych przemawiających za podwyższeniem opłat. 

 

Spółka posiada dobrą kondycję finansową oraz wysoki kapitał własny, utworzony z zysków osiąganych za poprzednie lata. Prezydent podkreśla, że działania zarządu spółki będą odebrane przez samorząd miasta jako działanie na szkodę Nowego Sącza i jego mieszkańców. 

 

Sądeckie Wodociągi nie przedstawiły analizy finansowej i opinii innych organów, przed podjęciem kontrowersyjnej decyzji. Prawdopodobnie nie została przeprowadzona żadna analiza finansowa. Opłaty mają wzrosnąć do opłaty maksymalnej zatwierdzonej w taryfie. 

 

Sądeckie Wodociągi mogą pobierać opłatę maksymalną zatwierdzoną w taryfie, jednakże jest to fakultatywne. Zaś od spółek komunalnych oczekuje się świadczenia usług w ramach zadań realizowanych przez gminę, nie zaś osiągania jak największych zysków. 

 

Spółka Sądeckie wodociągi sp. z o.o. podlega przepisom ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712). Zgodnie z normą określoną w art. 1 ust. 1 powyższej ustawy gospodarka komunalna może przybrać formę określoną w ustawie - w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednakże głównym celem jej prowadzenia jest wykonywanie przez gminę zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. 

 

Sądeckie Wodociągi jako spółka komunalna podlegająca powyższej ustawie powinny zatem skoncentrować się na realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie na bieżąco i nieprzerwanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta, poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług. 

 

Treść pisma skierowanego przez prezydenta miasta do prezesa zarządu spółi Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. została opublikowana i jest dostępna pod tym linkiem.

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz