Sale gimnastyczne w Jasiennej i Posadowej Mogilskiej nabierają kształtu

Sale gimnastyczne w Jasiennej i Posadowej Mogilskiej nabierają kształtu
Fotografia ilustracyjna

Inwestycje mają na celu poprawę jakości usług oświatowych poprzez wybudowanie obok budynków szkół sal gimnastycznych. Sale zostaną połączone z istniejącymi budynkami, co ułatwi korzystanie z nich zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. 

 

Roboty budowlane w Jasiennej i Posadowej Mogilskiej idą pełną parą. Prace rozpoczęły się w październiku tego roku. Szacunkowe koszty budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jasiennej wynoszą około 1,67 mln zł. Budynek będzie miał wymiary 12 m na 24 m oraz zostanie wyposażony w zaplecze szatniowe. Obecnie uczniowie korzystają z niewielkiej sali zastępczej. 

 

Szacunkowy koszt inwestycji w Posadowej Mogilskiej wiąże się z kosztem na poziomie 1,1 mln zł. Projekt przewiduje utworzenie wielofunkcyjnej Sali połączonej przewiązką z boczną stroną budynku szkoły. Obecnie zajęcia wychowania fizycznego muszą odbywać się w szkolnym korytarzu, co jest związane ze znacznym dyskomfortem. 

 

W nowych salach gimnastycznych uczniowie będą mogli trenować, a nauczyciele prawidłowo prowadzić zajęcia z zakresu piłki siatkowej i nożnej, koszykówki, gimnastyki korekcyjnej czy aerobiku. Obecnie standardem jest, że sala gimnastyczna należy do szkolnych zabudowań, niemniej w mniejszych miejscowościach nie zawsze są na to fundusze. 

 

Sala gimnastyczna w Jasiennej nie będzie „wielofunkcyjna”, tak jak nowo budowana sala w Posadowej Mogilskiej, niemniej oba obiekty zostaną wyposażone w bramki do piłki nożnej, drabinki gimnastyczne, tablice do gry w koszykówkę, ławki gimnastyczne, materace i skrzynie. 

 

Projekt został dofinansowany przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na poziomie 2,1 mln zł.