Samorząd Nowego Sącza przyznał klubom sportowym dotacje

Samorząd Nowego Sącza przyznał klubom sportowym dotacje
Samorząd Nowego Sącza przyznał klubom sportowym dotacje, Fot. Miasto Nowy Sącz

W dniu 27 lutego 2019 r. podczas briefingu prasowego Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel i członkowie komisji ogłosili wyniki konkursu na dotacje na działalność klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta Nowy Sącz.

 

Konkurs na dofinansowanie z budżetu miasta został ogłoszony w celu rzetelnego i gospodarnego rozdysponowania środków finansowych przeznaczony na działalność sportową i rekreacyjną. Konkurs był oparty o algorytm i kryteria konsultowane ze środowiskiem sportowym, tworzonym przez trenerów, działaczy sportowych i sportowców. 

 

Algorytm został opracowany w oparciu o kryterium podziału środków finansowych w grach zespołowych i sportach indywidualnych, podziału środków w sporcie młodzieżowym, reprezentantów kraju, dostępu do obiektów, utrzymaniu bazy sportowej i organizacji imprez sportowych. 

 

Całkowita pula środków finansowych z budżetu miasta przeznaczonych dla klubów sportowych i stowarzyszeń wynosi w 2019 r. 1 800 000 zł. O podziale środków decydowała komisja złożona z m.in. dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki, dyrektora MOSiR oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu. 

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz