Skorzystaj z programu „Mój prąd”. Nawet 5 tys. dofinansowania

Skorzystaj z programu „Mój prąd”. Nawet 5 tys. dofinansowania
Skorzystaj z programu „Mój prąd”

Już w tę Środę 11.3.2020 o godzinie 17:00 w sali reprezentacyjnej Ratusza, odbędzie się spotkanie informacje, skierowane do mieszkańców Nowego Sącza, dotyczące programu „Mój Prąd”. 

 

Program priorytetowy „Mój Prąd” to program rządowy na dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikro instalacji fotowoltaicznych (PV).Cel programu to zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikro instalacji fotowoltaicznych na terenie Kraju.


Wniosek możesz złożyć elektronicznie przez Internet, w wersji papierowej w siedzibie NFOŚiGW, lub przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres NFOŚiGW. Środowe spotkanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom informacji, dotyczących Rządowego programu „Mój Prąd”, w którym to możemy otrzymać dofinansowania w wysokości 50 % poniesionych wydatków, związanych z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych (nie więcej jednak jak 5 tysięcy).  

 

Szczegółowe informacje o programie Mój Prąd znajdują się na stronie: mojprad.gov.pl. Informacji o programie Mój Prąd udzielają również doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” 

 

Źródło :  UMNS