Spotkanie Nowosądeckiego Forum Seniorów z Prezydentem

Spotkanie Nowosądeckiego Forum Seniorów z Prezydentem
Spotkanie Nowosądeckiego Forum Seniorów z Prezydentem, Fot. Miasto Nowy Sącz

W poniedziałek 25 lutego w Sali Reprezentacyjnej Sądeckiego Ratusza odbyło się spotkanie przedstawicieli Nowosądeckiego Forum Seniorów z Prezydentem Ludomirem Handzlem oraz jego zastępcą Magdaleną Majką. Tematem dyskusji była współpraca sądeckiego środowiska senioralnego z władzami Miasta Nowego Sącza.

 

Prezydent podkreślił, że bliskie mu są kwestie, z którymi borykają się na co dzień osoby starsze. 

 

- Nie raz podkreślałem, że sprawy związane z polityką senioralną są dla mnie bardzo ważne. Stykam się z tym na dzień, mam tatę, który ma 90 lat. Wiem, jakim czasem problemem jest, aby opieka, którą chcemy zapewnić, miała jak najwyższy standard. W grę wchodzą tu różne czynniki, nie finansowe, ale także organizacyjne. Musimy się starać, aby jakość życia seniorów była jak najwyższa - powiedział Ludomir Handzel. 

 

Prezydent dodał, że przygotowywana właśnie Karta Nowosądeczanina obejmie swoim wsparciem również osoby starsze.

 

- Będzie to m.in. bezpłatna komunikacja dla wszystkich mieszkańców, którą chcemy wprowadzić od 1 stycznia 2020 r. Drodzy państwo, dziękuję, że jesteście aktywni. Państwa aktywność na różnych polach jest bardzo cenna, bo przenosi się na funkcjonowanie miasta, otrzymujemy sygnały, co jest potrzebne. 

 

Podczas spotkania wiceprezydent Magdalena Majka przedstawiła czworo nowych członków Nowosądeckiego Forum Seniorów, powołanych przez prezydenta Ludomira Handzla: 

 

  • Piotra Lachowicza, sekretarza Urzędu Miasta Nowego Sącza,
  • Krzysztofa Ziaję, radnego miejskiego, członka Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza,
  • Agnieszkę Raniszewską, z Zespołu stanowisk ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i polityki senioralnej Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza, 
  • Luizę Piątkiewicz, p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 


W trakcie posiedzenia poruszono ważne tematy dotyczące m.in. korzystania przez osoby starsze z komunikacji miejskiej, użytkowania siłowni „pod chmurką” oraz omówiono kwestię przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej w Nowym Sączu. 

 

Inicjatorem spotkania było Nowosądeckie Forum Seniorów na czele z prezesem panią Marią Baran.

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz