Spotkanie w Nowym Targu – projekty unijne wsparciem dla pracowników i przedsiębiorców

Spotkanie w Nowym Targu – projekty unijne wsparciem dla pracowników i przedsiębiorców
Fotografia ilustracyjna

W dniu 21 września 2018 r. odbyło się spotkanie, podczas którego zostały poruszone zagadnienia związane z projektami z zakresu polityki społecznej, których realizacja została wsparcie z rozwojem zawodowym mieszkańców i wsparciem dla przedsiębiorców. 

 

Spotkanie zostało poprowadzone przez panią Edytę Klimowską (Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie) i pana Grzegorza Watychę (Burmistrza Nowego Targu). Projekty wspierające rozwój zawodowy mieszkańców Małopolski oraz rozwój przedsiębiorców działających w Regionie doprowadziły do zmniejszenia bezrobocia o ok. 50% w ciągu ostatnich 4 lat. Warunki prowadzenia działalności są natomiast bardziej przyjazne.

 

Wśród obecnie realizowanych projektów, które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego można wymienić:
- program „Małopolskie Gwarancje na rzecz aktywności społeczno – zawodowej”,
- program „Konserwator” chroniący dziedzictwo narodowe,
- program „Firma +1” ukierunkowany na rozwój przedsiębiorczości,
- program „Kierunek Kariera” ukierunkowany na wzmocnienie potencjału kadr,
- program „Gwarancja 40+” rozwijający kapitał społeczny.
Realizacja projektów z zakresu polityki społecznej zapewnia lepszy dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje, albo umożliwiających przekwalifikowanie. Poza tym, osoby powracające na rynek pracy (np. młode mamy) oraz osoby chcące zmienić miejsce pracy mają znacznie łatwiejszy dostęp do niego niż jeszcze kilka lat temu.

 

Beneficjenci projektów z zakresu wsparcia rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości mogą uzyskać możliwość odbycia stażu, szkoleń i skorzystania z pomocy doradcy zawodowego. Osoby chcące założyć działalność gospodarczą lub stworzyć nowe miejsce pracy mają natomiast możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Poziom zróżnicowania form wsparcia jest bardzo wysoki. Na przykład, beneficjenci projektu „Kierunek Kariera” otrzymują bony na szkolenia z zakresu języków obcych, albo informatyki i programowania, a nawet na kursy prawa jazdy. 

 

Aktualne informacje na temat realizowanych projektów, terminy naboru wniosków i warunki formalne przystąpienia do projektu są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.