Spotkanie w Starostwie dotyczące budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz

Spotkanie w Starostwie dotyczące budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz
Spotkanie w Starostwie dotyczące budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz

6 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się spotkanie dotyczące budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.

 

Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli Powiatu Limanowskiego oraz przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

I Etap inwestycji obejmuje prace przygotowawcze, tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów niezbędnych pod przebieg nowej linii kolejowej. W połowie 2021 r. planowane jest złożenie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla odcinków na terenie Powiatu Limanowskiego, zaś rozpoczęcie realizacji wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod realizacje inwestycji, przewidywane są na przełomie 2021 i 2022 r. Powyższe uzależnione będzie od czasu procedowania i uzyskania poszczególnych decyzji.

 

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie związane z pierwszymi pracami modernizacyjnymi na poszczególnych odcinkach inwestycji oraz przewidywanymi terminami ich zakończenia. Omówiono warunki wywłaszczenia nieruchomości na odcinku Szczyrzyc – Podłęże oraz środki zarezerwowane na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów. Przedstawiono plany budowy alternatywnych dróg na terenie Miasta i Gminy Mszana Dolna oraz ustalenia z władzami miast i gmin w zakresie skrzyżowania linii kolejowej z drogami lokalnymi.

 

Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, podziękował Dyrektorowi Projektu – Panu Łukaszowi Bochniarzowi za koordynację, „pierwszy kontakt” z mieszkańcami, wyjaśnianie spornych kwestii oraz zaangażowanie w realizację pierwszego etapu inwestycji.

 

Źródło i fot. Powiat Limanowski