Spotkanie wigilijne w Muszynie

Spotkanie wigilijne w Muszynie
Oficjalna strona Powiatu Nowosądeckiego, Zdj. Maria Olszowska

18 grudnia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Muszynie odbyło się spotkanie wigilijne. Podobnie jak w latach ubiegłych zostało ono przygotowane przez podopiecznych fundacji. Na spotkaniu obecny był starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk i radni powiatowi.

 

- Dziękuję za zaproszenie – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Jestem pod wrażeniem waszych dokonań sportowych i artystycznych, zaangażowania i pasji. Zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd będą wspomagać wasz ośrodek, abyście mogli się nadal rozwijać.

 

- Zawsze chętnie tutaj przyjeżdżam – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. – Spotykam się z osobami niepełnosprawnymi, które występują na scenie, przygotowują Wigilię i cieszą się  z każdego gościa, który w te dni ich odwiedza. To dla mnie szczególne przeżycie – tutaj ludzie ciężko doświadczeni przez los znaleźli swój drugi dom. Dzięki wielkiemu sercu i oddaniu dyrekcji i pracowników przez osiem godzin dziennie uczestniczą w zajęciach, dzięki którym rozwijają swoje talenty i umiejętności. Nabywają także umiejętności potrzebne w życiu codziennym.

 

Starosta i wicestarosta podziękowali także Marii Żuchowicz – dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia, która koordynuje wszystkie działania i dba o rozwój placówki.

 

W spotkaniu wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk oraz radni powiatowi: Andrzej Gancarz i Ewa Zielińska, a także ks. prałat Paweł Stabach, sekretarz UMiG Muszyna - Katarzyna Rymarczyk-Wajda.