Sprzedajesz alkohol? Pamiętaj o opłacie – termin mija 31 stycznia!

Sprzedajesz alkohol? Pamiętaj o opłacie – termin mija 31 stycznia!
Sprzedajesz alkohol? Pamiętaj o opłacie – termin mija 31 stycznia!, Fot. ilustracyjna

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych mają obowiązek uiszczania opłaty rocznej z tego tytułu. 

 

Każdy przedsiębiorca posiadający powyższe zezwolenie ma obowiązek uiszczenia opłaty oraz złożenia w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Połecznej Urzędu Miasta Nowy Sącz oświadczenia pisemnego na temat wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajó napojów alkoholowych.

 

Opłata jest uiszczana z góry za cały rok. Można wpłacić ją w kasie urzędu miejskiego czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 lub przelewem bankowym na rachunek UM Nowy Sącz ING Oddział Nowy Sącz Nr 15 1050 1445 1000 0023 5299 0564.

 

Wzór oświadczenia pisemnego jest dostępny do pobrania na oficjalnej stronie miasta Nowy Sącz oraz na stronie Urzędu Miasta Nowy Sącz. Zaniedbanie tego obowiązku poprzez niezłożenie oświadczenia w terminie lub nieuiszczenie opłaty w terminie prowadzi do wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co jest bardzo dotkliwą sankcją. 

 

Warte podkreślenia jest, że w przypadku uiszczania należności publicznoprawnych datą dokonania zapłaty, jest dzień, w którym organ administracji publicznej otrzymał przelew bankowy na swój rachunek, a nie dzień obciążenia rachunku przedsiębiorcy zobowiązanego do zapłaty. Dlatego nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę. 

 

W razie wygaśnięcia zezwolenia z powodu niedopełnienia opisanych wyżej obowiązków zapominalski przedsiębiorca może wystąpić z nowym wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wniosek ten może być jednak złożony dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o wygaśnięciu poprzedniego zezwolenia.