Stary Sącz i Lewocza nagrodzone w Kieżmarku

Stary Sącz i Lewocza nagrodzone w Kieżmarku
Fotografia ilustracyjna

Polskie miasto Stary Sącz i słowackie miasto Lewocza odebrały nagrodę dla najlepiej współpracujących ze sobą jednostek samorządu terytorialnego położonych na pograniczu polsko-słowackim. 

 

W dniu 8 grudnia 2018 r. w Kieżmarku odbyły się XXIV obrady Transgranicznego Kongresu Euroregionu „Tatry”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele członków Euroregionu „Tatry” oraz honorowi goście, m.in. Wicekonsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie oraz Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Kongresowi przewodniczyli Bogusław Waksmundzki oraz Ján Ferenčák. Przedmiotem kongresu było omówienie działalności Związku Euroregion „Tatry” w 2019 r. oraz szans i możliwości wynikających dla pogranicza polsko-słowackiego z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Kongres był również okazją do uroczystego ogłoszenia wyników Konkursu im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry”. Laureaci – Miasto i Gmina Stary Sącz i Miasto Levoča otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy. 

 

Współpraca obu miast trwa już od 20 lat. W ostatniej dekadzie zostały zrealizowane takie projekty, jak rewitalizacja parku miejskiego w Starym Sączu, „Stary Sącz i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem”, czy też „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast”. 

 

Kongres odbył się w Kieżmarku – mieście partnerskim Nowego Targu. Niewielkie słowackie miasteczko słynie m.in. z zabytkowego zespołu miejskiego o urozmaiconej zabudowie architektonicznej – począwszy od gotyku, przez późny gotyk, barok i klasycyzm. Miasto jest położone w regionie Spiszu. Kieżmark jest siedzibą Euroregionu „Tatry” na Słowacji. W Polsce tę funkcję pełni Nowy Targ.