Stary Sącz. Rodziny poszkodowane podczas ulewy nie zostaną bez pomocy

Stary Sącz. Rodziny poszkodowane podczas ulewy nie zostaną bez pomocy
Stary Sącz. Rodziny poszkodowane podczas ulewy nie zostaną bez pomocy

Pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu oszacowali straty wynikające z intensywnych deszczów jakie miały miejsce 2 lipca. Do pomocy zakwalifikowano 21 rodzin.

 

Podczas intensywnych opadów ucierpiały  elewacje budynków, zalało piwnice, podmokły ściany, zamuliło posesje. Zawnioskowano do Wojewody Małopolskiego o dotację celową na usuwanie tych zniszczeń w ramach doraźnej pomocy na najpilniejsze naprawy.

 

Pomoc jest miarkowana w zależności od sytuacji danej rodziny: własne zasoby, możliwości, sytuacji finansowej, pierwotnej i rodzinnej. Nie wszystkie straty mieszczą się w ramach tej pomocy, np. uszkodzone drogi, przepusty, osuwiska, straty rolne. Niezamieszkałe domy np. budowy nie są także brane pod uwagę.

 

Źródło i fot. UMSS