Stary Sącz. W Kinie Sokół odbyła się Sesja Rady Miejskiej

Stary Sącz. W Kinie Sokół odbyła się Sesja Rady Miejskiej
Stary Sącz. W Kinie Sokół odbyła się Sesja Rady Miejskiej

Wczoraj w kinie Sokół w Starym Sączu odbyła się Sesja Rady Miejskiej.

 

Była ona nietypowa pod względem bezpieczeństwa i zachowanych środków ostrożności. Rajcy miejscy mieli maseczki i siedzieli od siebie w bezpiecznej odległości. W trakcie obrad dyskutowano i podjęto ważne uchwały. Szczególnie ważne były te, które mają ułatwić przedsiębiorcom przetrwanie trudnego czasu epidemii. 

 

Pierwszy projekt dotyczył  zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa. Zwolnienie obejmuje przedsiębiorców spełniających łącznie kilka warunków np. nieposiadających zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.03.2020 r. i którzy nie później niż w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii wystąpią o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

 

Drugi projekt dotyczył zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19. Należności przypadające od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakazami i ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą być na wniosek dłużnika umarzane w części nie przekraczającej 80%, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty na okres nie dłuższy niż 6 m-cy. Wniosek o udzielenie ulgi przedsiębiorca składa nie później niż 30 od dnia odwołania stanu epidemii wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków uprawniających do ulgi.

 

Rada Miejska przyjęła ponadto uchwałę przeznaczającą dotację dla Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu w wysokości 14 439,60 zł na wymianę drzwi wejściowych prowadzących od strony dziedzińca do korytarza przy furcie i uchwałę zmieniającą w sprawie przyjęcia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz”.

 

Źródło i Fot. UMSS