Strajk nauczycieli w 22 nowosądeckich szkołach

Strajk nauczycieli w 22 nowosądeckich szkołach
Strajk nauczycieli w 22 nowosądeckich szkołach, Fot. Miasto Nowy Sącz

W dniu dzisiejszym do ogólnopolskiego strajku dołączyli nauczyciele z 22 nowosądeckich szkół. Na czas jego trwania, dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia opiekuńcze oraz dodatkowe, prowadzone przez świetlice środowiskowe lub instruktorów Pałacu Młodzieży. 

 

- Członkowie zespołu do spraw sytuacji strajkowej, powołanego przez prezydenta, byli na swoich stanowiskach od godziny siódmej rano. Przed godziną ósmą rozpoczęliśmy objazd po kilku wybranych szkołach. Chcieliśmy zobaczyć na miejscu, jak wygląda sytuacja. We wszystkich szkołach, w których byliśmy, a także w pozostałych placówkach, w których miała się odbyć akcja strajkowa, gdzie w referendum nauczyciele opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku, rzeczywiście ten strajk się rozpoczął - powiedziała wiceprezydent Magdalena Majka, Przewodnicząca Zespołu ds. sytuacji strajkowej. 

 

Strajk objął 12 podstawówek oraz 10 szkół średnich. Nie przystąpiło do niego żadne przedszkole ani szkoły, w których negatywny był wynik przeprowadzanego referendum, a więc SP nr 2, SP nr 9 oraz SP nr 21. 

 

- Otrzymaliśmy informacje od wszystkich dyrektorów, że zajęcia opiekuńcze będą się odbywały się w takich godzinach, w jakich normalnie działają świetlice szkolne, a więc od godz. 6.30 do godz. 17. Wszyscy dyrektorzy szkół deklarują, że rodzice o sytuacji są informowani na bieżąco, za pomocą dziennika elektronicznego. Jesteśmy przekonani, że zajęcia opiekuńcze będziemy w stanie prowadzić tak długo, jak będzie to potrzebne - zapewnia wiceprezydent.

 

O tym czy w szkołach odbędą się planowane egzaminy, zadecydują sami nauczyciele. 

 

- Na chwilę obecną wiemy, że dyrektorzy poinformowali rodziców oraz ósmoklasistów i absolwentów III klasy gimnazjum, żeby się do tych egzaminów przygotowali – mówi dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska. 

 

Władze Miasta Nowego Sącza są przygotowane na strajk nauczycieli aż do jego odwołania.

 

Źródło i Fot. Miasto Nowy Sącz