„Strażak – Aktywny Obywatel” – projekt OSP z Korzennej dobiegł końca

„Strażak – Aktywny Obywatel” – projekt OSP z Korzennej dobiegł końca
„Strażak – Aktywny Obywatel” – projekt OSP z Korzennej dobiegł końca. Fot. Gmina Korzenna.

Od lipca do grudnia 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna Korzenna Centrum realizowała projekt „Strażak – Aktywny Obywatel”, w którym wzięło udział 27 strażaków oraz uczniowie okolicznych szkół.

 

Projekt opierał się na przeprowadzaniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, cyklu treningów siłowych i kursu karate. Jednocześnie była prowadzona akcja promująca straż pożarną jako instytucję dbającą o bezpieczeństwo – nie tylko pożarowe. 

 

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i przyczyniły się do poprawy kwalifikacji strażaków OSP w Korzennej. Projekt został zrealizowany przy udziale środków finansowych pozyskanych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Dzięki zrealizowaniu projektu „Strażak – Aktywny Obywatel” aż 12 członków Ochotniczej Straży Pożarnej Korzenna Centrum posiada umiejętności ratownika medycznego potwierdzone odpowiednim certyfikatem ukończenia szkolenia. 

 

Cykl treningów siłowych i ogólnorozwojowych, w ramach których odbyły się zajęcia z zakresu karate, był zaadresowany także do drużyny młodzieżowej. Spośród jej członków, 15 osób uczestniczyło w zajęciach karate i treningach. 


Środki finansowe uzyskane z programu Narodowego Instytutu Wolności posłużyły również do poprawy wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej, to jest w celu zakupu zestawu ratownictwa medycznego – niezbędnego do udzielenia pierwszej pomocy. Jednostka nabyła również fantom szkoleniowy z myślą o nowych druhach i doskonaleniu już pozyskanych umiejętności, po zakończeniu projektu. 

 

Do uczniów okolicznych szkół był skierowany program edukacyjno – informacyjny realizowany w ramach projektu „Strażak – Aktywny Obywatel”. Program składał się z czterech spotkań, podczas których strażacy OSP w Korzennej podzielili się z uczniami wiedzą na temat przepisów przeciwpożarowych i innych zasad bezpieczeństwa oraz z zakresu ratownictwa.