Studenci Instytutu Zdrowia PWSZ aktywnie włączają się w zwalczanie pandemii koronawirusa

Studenci Instytutu Zdrowia PWSZ aktywnie włączają się w zwalczanie pandemii koronawirusa
Studenci Instytutu Zdrowia PWSZ aktywnie włączają się w zwalczanie pandemii koronawirusa

Studenci kierunku Ratownictwo Medyczne Instytutu Zdrowia PWSZ aktywnie włączają się w walkę z koronawirusem.

 

Mimo wielu obowiązków znajdują wolny czas, który poświęcają na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa i wspieranie społeczności lokalnej. Zadania te realizują w ramach przynależności do Ochotniczych Straży Pożarnych w różnych jednostkach na terenie powiatu nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego (Stary Sącz, Biegonice, Ropa, Tymbark, Mogilno, Kryg, Tęgoborze, Podegrodzie).

 

Biorą udział w wyjazdach do akcji ratowniczo – gaśniczych, rozgłaszają w swoich miejscowościach komunikaty dotyczące konieczności dostosowania się do zasad obowiązującej kwarantanny. We współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej dostarczają żywność i inne konieczne i niezbędne w tym okresie artykuły, osobom przebywającym na kwarantannie domowej. Studenci biorą też udział w dezynfekcji przestrzeni publicznej w swoich miejscowościach.

 

Źródło: PWSZ