Święto św. Kingi – patronki Starego Sącza

Święto św. Kingi – patronki Starego Sącza
Święto św. Kingi – patronki Starego Sącza, Fot. UMWM

W dniu 29 maja 2019 r. w Starym Sączu odbyła się uroczystość z okazji święta św. Kingi – patronki tego miasta. Przedstawiciele samorządów lokalnych województwa małopolskiego przybyli do Klasztoru Sióstr Klarysek, a następnie udali się na uroczystość zorganizowaną w starosądeckim „Sokole”. 

 

W Klasztorze Sióstr Klarysek odbyła się msza święta, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Leszka Leszkiewicza. Po zakończeniu mszy zebrani mogli zwiedzić klasztor i zobaczyć części kompleksu architektonicznego niedostępne na co dzień dla zwiedzających. 

 

Święto św. Kingi zbiegło się w czasie ze Świętem Samorządu. Od pierwszych wyborów samorządowych minęło 30 lat, a od powołania samorządów powiatowych i wojewódzkich – 20 lat. Obchody obejmowały również 20. Rocznica od kanonizacji św. Kingi na starosądeckich błoniach, przez św. Jana Pawła II. 

 

Zgodnie z tradycją święta małopolskich samorządowców wyróżniono osoby szczególnie zasłużone dla Małopolski dla regionu Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski. Odznaczenie jest wzorowane na krzyżu wznoszącym się na Giewoncie. Srebrna Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski – zostali odznaczeni: Jerzy Gondek, Andrzej Kalemba i Ryszard Rozenbajgier. Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego zostali wyróżnieni przedstawiciele rodzin Tadeusza Ryby i Władysława Ryby.

 

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Młodzieżowy Chór „Scherzo” z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, pod przewodnictwem dr Andrzeja Citaka. 

 

Źródło i Fot. UMWM