Szereg nieprawidłowości, prokuratura rozpoczyna śledztwo

Szereg nieprawidłowości, prokuratura rozpoczyna śledztwo
Szereg nieprawidłowości i zgłoszenie do prokuratury .

Kontrolę przeprowadził Wydział Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej UMNS w dniach od 18 lutego 2019 r. do 17 maja 2019 r. na podstawie planu kontroli komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych na rok 2019, zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w dniu 18 stycznia 2019 r. 

 

Zakres kontroli obejmował: organizację jednostki, analizę funkcjonowania gospodarki finansowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu w roku 2018, w tym:


1.    Dochody.
2.    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3.    Analiza zasadności, celowości i oszczędności wydatkowania środków publicznych w roku 2018.

 

To co wykazała kontrola jest wręcz druzgocące! Na stronach BIP możemy przeczytać m.in.

 

3.1. uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw z art. 284 § 2 k.k., 231 § 2 i 271 § 3 k.k. dotyczącym przywłaszczenia środków pieniężnych pochodzących z wynajmu sali gimnastycznej znajdującej się na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Nadbrzeżnej 77 w Nowym Sączu przez dyrektora Zespołu Szkół w okresie od miesiąca września 2017 r. do miesiąca listopada 2018 r. oraz innych czynów, w tym pośrednio finansowania działalności MKS Olimpia Beskid Nowy Sącz z środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Zespołu Szkół, skutkujące złożeniem w dniu 11 marca 2019 r., przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza na podstawie art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1987 z późn. zm.)  zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 284 § 2 k.k., 231 § 2 i 271 § 3 k.k. dotyczącym przywłaszczenia środków pieniężnych pochodzących z wynajmu sali gimnastycznej znajdującej się na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ulicy Nadbrzeżnej 77 w Nowym Sączu (do dnia 31 sierpnia 2017 r. jednostka nosiła nazwę Gimnazjum nr 5), przez dyrektora ww. zespołu szkół w okresie od miesiąca września 2017 r. do miesiąca listopada 2018 r., oraz innych czynów, w tym pośrednio finansowania działalności MKS Olimpia Beskid Nowy Sącz z środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Zespołu Szkół.

 

Uchybień jest tak sporo, że wypunktujemy tylko kilka, resztę można z szczegółami przeczytać TUTAJ


•    W zakresie dokumentacji kadrowej:
•    Odnośnie regulaminów i instrukcji obowiązujących w jednostce:
•    Nieprawidłowości odnośnie umów najmu:
•    Nieprawidłowości w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym m.in.:
•    Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji - finansowo księgowej w tym. m.in:
•    Nieprawidłowości dotyczące gospodarki kasowej w tym m.in.:
•    Nieprawidłowości w zakresie delegacji służbowych, w tym m.in.:
•    Nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń pracowników ZSiPO
•    Nieprawidłowości w zakresie organizowanych przez szkołę obozów sportowych dla uczniów, w tym m.in.:
•    Nieprawidłowości w zakresie weryfikacji celowości wydatków, w tym m.in. z tytułu usług transportowych dowozu dzieci na zajęcia sportowe oraz wydatków remontowych

 

Skutek kontroli to zgłoszenie do prokuratury. Jak podaje biuro prasowe Urzędu Miasta, prokuratura rejonowa w Nowym Targu, powiadomiła Prezydenta Miasta Nowego Sącza o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień w celu przyjęcia korzyści majątkowej i przywłaszczenia nieustalonej kwoty pieniędzy oraz finansowania ze środków zarządzanych placówek działalności nienależącej do ich struktur. 

 

Źródło : BIP oraz UMNS