Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej nagrodzona za promowanie bezpieczeństwa

Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej nagrodzona za promowanie bezpieczeństwa
Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej nagrodzona za promowanie bezpieczeństwa, Fot. Miasto Limanowa

W dniu 11 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ks. Płk. Józefa Jońca w Limanowej odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Lidera Projektu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. 

 

Certyfikat Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo został wręczony Dyrektorowi Szkoły Wiesławowi Wójtowiczowi przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego w Limanowej mł. Insp. Krzysztofa Chochlińskiego. Uroczystość odbyła się w obecności przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego Julii Dyrek, przedstawicieli szkoły oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. 

 

Przyznanie tytułu Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo zostało poprzedzone ośmioletnią pracą społeczności szkolnej i partnerów szkoły. Głównym celem działań podejmowanych przez szkołę jest promowanie i kształtowanie bezpieczeństwa w szkole, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na obszarze szkoły i w jej okolicach. 

 

Powyższy cel może być osiągnięty przez podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą, a także zapoznawanie uczniów z przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności nieletnich i postępowań sądowych z ich udziałem. 

 

Szkoła podejmuje również działania mające na celu ograniczenie i wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów. Placówka oświatowa podejmuje również działania mające na celu systematyczną i skuteczną profilaktykę zjawisk patologicznych wśród młodzieży. 

 

Źródło i Fot. Miasto Limanowa