Szkolenia dla nauczycieli – rekrutacja trwa od 13 marca!

Szkolenia dla nauczycieli – rekrutacja trwa od 13 marca!
Szkolenia dla nauczycieli – rekrutacja trwa od 13 marca, Fot. ilustracyjna

W dniu 13 marca 2019 r. wystartowała rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli, które są realizowane w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”. W ramach projektu nauczyciele mogą poprawić swoje kompetencje i umiejętności zawodowe. 

 

Szkolenia będą przeprowadzane z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno – komunikacyjnych. Wsparcie jest adresowane do nauczycieli sądeckich szkół ponadgimnazjalnych – Zespołu Szkół nr 1 im. KEN (V LO), Zespołu Szkół nr im. Sybiraków, Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego, Technikum nr 6, Zespołu Szkół nr 4 oraz Zespołu Szkół Samochodowych im. Inż. Tadeusza Tańskiego i Zespołu Szkół Ekonomicznych. 

 

W ramach projektu będą prowadzone szkolenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i e-nauczania. Szkolenia będą skoncentrowane na podniesieniu cyfrowych kompetencji nauczycieli oraz w zakresie nauczania nauk przyrodniczych i matematycznych. Projekt jest realizowany od 2017 r. przez Nowy Sącz. 

 

Rekrutacja trwa tylko do 19 marca 2019 r. Dokumenty rekrutacyjne można wypełnić w Biurze Projektu, które mieści się w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Nowego Sącza w godzinach od 7.30 i 15.30. 

 

Źródło: Miasto Nowy Sącz