Szlak wokół Tatr wchodzi w III etap – kontrakt podpisany przez partnerów

Szlak wokół Tatr wchodzi w III etap – kontrakt podpisany przez partnerów
Fotografia ilustracyjna

Szlak wokół Tatr jest wspólnym przedsięwzięciem polsko – słowackim. Projekt budowy trzeciego już etapu Szlaku wokół Tatr został zatwierdzony, co było niezbędne do uzyskania dofinansowania. 

 

Dofinansowanie na zrealizowanie Szlaku wokół Tatr zostanie przyznane w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W dniu 15 października w siedzibie Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu, została podpisana umowa partnerska w zakresie realizacji tego projektu. W ramach trzeciego etapu projektu zostanie rozbudowana infrastruktura rowerowa, tj. między innymi 26 km nowych ścieżek prowadzących do Czarnego Dunajca i Nowego Targu. Ponadto, nowe ścieżki rowerowe będą uzupełnieniem już istniejących szlaków, prowadzących do miasta Spiska Bela czy Velka Lomnica. Ponadto, zostanie wyremontowana ścieżka w gminie Łapsze Niżne. 

 

Infrastruktura dla rowerzystów to nie tylko ścieżki rowerowe. Dlatego też w ramach III Etapu Szlaku wokół Tatr zostaną przeprowadzone prace renowacyjne obiektów zabytkowych ulokowanych w pobliżu ścieżek rowerowych.Tytułem przykładu można wskazać stację kolejową w Podczerwonem i spichlerze w Kacwinie. Renowacja zabytków ma na celu nie tylko ich ochronę, ale również nadanie im dodatkowych funkcji, np. centrum obsługi użytkowników. 

 

Na trasie szlaku zostanie zorganizowany punk wypoczynkowy nad jaeziorem w Krauszowie i w Nowym Targu. W Łapszach Niżnych powstanie natomiast interaktywna ekspozycja przyrodnicza. Środki finansowe zgromadzone na realizację III Etapu Szlaku wokół Gór zostaną przeznaczone także na poprawę oznakowania ścieżek i akcje promujące szlak. 

 

Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020 przez Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego położone na pograniczu polsko – słowackim, tj. gminę Czarny Dunajec, miasto Nowy Targ, gminę Nowy Targ, gminę Łapsze Niżne, miastem Spiska Bela, a także Obec Velka Lomnica, Obec Huncovce i Obec Hniezdne. 

 

Łączna wartość dotacji na projekt pozyskanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4.000.000 euro.