Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej

Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej
Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej

Trwają intensywne prace przy przebudowie limanowskiego rynku. Dzięki inwestycji centrum miasta całkowicie się zmieni, a na płytę powróciły drzewa liściaste.

 

Zakończone zostały prace związane z brukowaniem alejek, oświetleniem i nagłośnieniem rynku oraz montażem ławek interaktywnych. Na obiekcie buzodromu zmodernizowano taras widokowy. W trakcie realizacji jest budowa fontanny i niecek posadzkowych. Na ukończeniu są prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów na płycie rynku.

 

Kontynuowane są również prace rewitalizacyjne w Parku Miejskim. Na tym etapie zakończono budowę obiektu wielofunkcyjnego przy ul. Z. Augusta, stanowiącego zaplecze sanitarne oraz wypożyczalnię rowerowo-rolkową. W najbliższych dniach zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Trwają roboty ziemne ciągów ścieżki pieszo rowerowej i rozpoczęto budowę mostków nad potokiem Jabłonieckim i tarasowych zejść do potoku. Ponadto ukończono budowę dwóch altan sensorycznych.

 

Równocześnie tworzona jest strefa rekreacyjna tj. plac zabaw, siłownia, psi park, pumptrack. Ukończono roboty malej architektury związanej z wybudowaniem altan sensorycznej i edukacyjnej. Nadal prowadzone są roboty ziemne związane z kształtowaniem terenu pod nasadzenia krzewów i drzew, budowy tarasów widokowych, ścieżki do obserwacji przyrody. Tworzone są ścieżki (aleje) prowadzące do miejsc różnorodności przyrodniczej.

Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego i Rynku w Limanowej

Źródło i fot. UML