Trwają roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojówce

Trwają roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojówce
Trwają roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojówce

Wzniesione zostały w całości mury, a nad częścią przeznaczoną na szatnie, magazyny i węzeł sanitarny zalano płytę oraz wykonano więźbę dachową.

 

Zrealizowane też zostały częściowo prace polegające na połączeniu nowopowstającej sali gimnastycznej z budynkiem szkoły.

 

Całkowity koszt inwestycji wynosi  ponad 2,8 mln zł, z czego do końca bieżącego roku przewidziano wykonanie robót o łącznej wartości blisko 2 mln zł.

 

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.07.2021 r.

  Trwają roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojówce Trwają roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojówce Trwają roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojówce Trwają roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojówce Trwają roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rojówce

Źródło i fot.: Gm. Łososina Dolna