Uczniowie otrzymali mobilne czujniki smogu

Uczniowie otrzymali mobilne czujniki smogu
Uczniowie otrzymali mobilne czujniki smogu, Fot. Miasto Nowy Sącz

W dniu dzisiejszym uczniowie i nauczyciele trzynastu nowosądeckich szkół odebrali mobilne czujniki smogu. Zostali też zobowiązani do wykonywania przynajmniej pięciu pomiarów powietrza dziennie w okolicach szkoły. Wyniki tych pomiarów będą gromadzone na stronie internetowej i będą stanowić ilustrację stanu jakości powietrza w Nowym Sączu.
 

- Chcielibyśmy, aby te czujniki były wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli do wykonywania pomiarów w okolicach szkoły, na spacerze, w drodze do domu, ale także na lekcjach biologii, przyrody, chemii, geografii, bo urządzenia mogą być cenną pomocą dydaktyczną podczas prowadzonych zajęć na lekcjach - mówił dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza Grzegorz Tabasz. - Biorąc pod uwagę ilość czujników i ilość pomiarów punktowych, to będzie bardzo ciekawy materiał badawczy.  
 

Urządzenia mają pomóc w lokalizacji miejsc, w którym problem smogu jest szczególnie dotkliwy. Zadaniem mobilnych czujników jest wskazanie emisji, w miejscu, w którym akurat przebywa osoba posiadająca takie urządzenie. 
 

Pomiary, których będą dokonywać uczniowie i nauczyciele, posłużą do rozbudowania bazy danych, która prezentuje wyniki zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu. Wyniki te będą dostępne na stronie internetowej miasta. 
 

Aby czujnik mógł skutecznie zadziałać, musi być połączony ze smartfonem odpowiednią aplikacją.  
 

Czujniki przekazali dzieciom i ich nauczycielom zastępcy prezydenta Nowego Sącza Magdalena Majka i Artur Bochenek oraz dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza Małgorzata Belska i dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza Grzegorz Tabasz.

 

- Cieszę się, że już wiecie, że w mieście jest problem smogowy i że trzeba z nim walczyć oraz reagować na niego. Między innymi te urządzenia będą służyły do zlokalizowania tych miejsc w poszczególnych dzielnicach miasta, gdzie to zanieczyszczenie jest największe – mówił do dzieci i młodzieży wiceprezydent Artur Bochenek, który podzielił się też swoimi wspomnieniami z dzieciństwa: - Kiedy byłem mały myślałem, że ten zapach, który jest w zimie, to jest właśnie zapach śniegu. Nikt wtedy nie mówił o smogu. Teraz już wiemy, czym jest ten zapach. Mam nadzieję, że dzięki wam, szybko poprawimy powietrze w Nowym Sączu. 
 

50 urządzeń do pomiaru smogu zostało przekazanych miastu przez Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Zbigniewa Konieczka, prezesa firmy Newag.
 

Część czujników otrzymali już sądeccy dziennikarze, a wkrótce kolejne dostaną także nowosądeckie przedszkola. Pozostałe czujniki zostaną przekazane wolontariuszom, który zgłosili chęć systematycznego pomiaru powietrza. 

 

Źródło i Fot. UM Nowy Sącz