W Piwnicznej-Zdroju podpisano umowę na realizację projektu dla dzieci i młodzieży

W Piwnicznej-Zdroju podpisano umowę na realizację projektu dla dzieci i młodzieży
W Piwnicznej-Zdroju podpisano umowę na realizację projektu dla dzieci i młodzieży, Fot. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej - Zdroju została podpisana umowa na realizację projektu "Dobra przyszłość - świetlice dla dzieci i młodzieży". Fundacja Rozwoju Regionów z siedzibą w Nowym Sączu oraz Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój uzgodniły etapy realizacji projektu.

 

W ramach projektu zostaną utworzone łącznie trzy Placówki Wsparcia Dziennego w gminach Piwniczna-Zdrój i Krynica-Zdrój, które będą oferowały opiekę nad dziećmi w dni szkolne, soboty, ferie zimowe i wakacje. Placówki zajmą się organizowaniem zajęć rozwijających kompetencje matematyczne, naukowo - techniczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie. W ofercie placówek znajdą się również zajęcia rozwijające umiejętności związane z językami obcymi oraz językiem polskim. 

 

Warsztaty, kursy językowe i zajęcia artystyczne będą prowadzone przez profesjonalistów, przy pomocy materiałów, przyborów i urządzeń zapewnionych przez każdą placówkę. Placówki Wsparcia Dziennego postawią na przyszłościowe dziedziny rozwoju, w tym robotykę i mechatronikę, warsztaty przedsiębiorczości, a także warsztaty kreatywności i uczenia się. 

 

Projekt jest adresowany do dzieci i młodzieży do lat 18, pochodzących z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. W projekcie weźmie udział co najmniej 195 dzieci i młodzieży oraz ich rodzice (minimum 150 rodziców). 

 

Projekt będzie realizowany w latach 2019 - 2022, dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości 3 767 654,25 zł.

 

Źródło i Fot. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój