Ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie – kolejne ograniczenie jawności

Ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie – kolejne ograniczenie jawności

Rząd przygotował, a Sejm przyjął ustawę o lotach najważniejszych osób w państwie. Łatwo zauważyć, że nowe regulacje miałyby potwierdzać dotychczasową praktykę organizowania lotów, przez co pozbyto by się zarzutów potencjalnej niezgodności z prawem. Przy okazji zaproponowano możliwość bezterminowego utajnienia informacji o lotach ze względu na ważny interes państwa lub bezpieczeństwo „najważniejszej osoby” ...